ผลงาน EA กับการเทรดบัญชีจริง Master Copy trade

ผลงาน EA บัญชี Master Ai1 ใช้ EA เทรด 3-4 Model ระดับความเสี่ยงปานกลาง ผลกำไรที่คาดหวัง 50-80% ต่อปี Profit Sharing (ส่วนแบ่งกำไร) 20%

รายงานด้านบนใช้เครื่องมือการ Tracking จากเว็บไซต์ Fxblue ซึ่งแสดงรายงานได้ค่อนข้างละเอียดและดูง่าย สามารถใช้ Filter ที่มีให้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อดูรายงานในส่วนอื่นๆได้ตามต้องการ

หากท่านต้องการดูแบบละเอียด สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Fxblue โดยตรงได้ดังนี้

Fxblue บัญชีผู้จัดการกลุยุทธ์ FACTORPRO Master Ai1 คลิ๊กที่นี่


ส่วนท่านใดที่ต้องการดูรายงานจาก Myfxbook เราก็มีลิ๊งให้ท่านได้เลือกเข้าไปดูดังนี้

Myfxbook บัญชีผู้จัดการกลยุทธ์ FACTORPRO Master Ai1 คลิ๊กที่นี่

ผลงาน EA กับการเทรดบัญชีจริง Master Copy trade

บัญชี Master Ai2  ใช้ EA เทรด 1-2 Model ระดับความเสี่ยงต่ำ ผลกำไรที่คาดหวัง 30-50% ต่อปี Profit Sharing (ส่วนแบ่งกำไร) 20%

รายงานด้านบนใช้เครื่องมือการ Tracking จากเว็บไซต์ Fxblue ซึ่งแสดงรายงานได้ค่อนข้างละเอียดและดูง่าย สามารถใช้ Filter ที่มีให้ในการปรับเปลี่ยนเพื่อดูรายงานในส่วนอื่นๆได้ตามต้องการ

หากท่านต้องการดูแบบละเอียด สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Fxblue โดยตรงได้ดังนี้

Fxblue บัญชีผู้จัดการกลยุทธ์ FACTORPRO Master Ai2 คลิ๊กที่นี่

ส่วนท่านใดที่ต้องการดูรายงานจาก Myfxbook เราก็มีลิ๊งให้ท่านได้เลือกเข้าไปดูดังนี้

Myfxbook บัญชีผู้จัดการกลยุทธ์ FACTORPRO Master Ai2 คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับ EA Phase 1 แต่ละ Model

FACTORPRO Model-2.5

Model-2.5 สร้างขึ้นมาเพื่อเทรดกับสกุลเงิน EURUSD  Spread ไม่เกิน 1.5 Pip ที่ Time Frame M30
ซึ่ง Model-2.5 จะมี Trading Robot ทั้งหมด 5 กลยุทธ์ โดยแยกกันทำงาน
ทุกออเดอร์มีการกำหนด Stop loss และ Take profit ไม่มีการเปิดไม้แก้ หรือเบิ้ล Lot แบบ Martingale


ข้อแนะนำสำหรับการเทรด Model-2.5

ในบัญชี MT4 ประเภท Standard

ทุนขั้นต่ำ 500 USD ขึ้นไป ใช้แบบ Fix Lot

ทุนขั้นต่ำ 1,000 USD ขึ้นไป คำนวณ Lot ตาม Risk% ได้ต่ำสุดที่ 1%

หลักการสร้าง Model-2.5

ใช้ข้อมูลราคา 4 Jan 2000 – 25 Oct 2019

รวมระยะเวลา 19 ปี 10 เดือน จำนวนแท่งราคา 245,769 แท่ง

แบ่งข้อมูล In Sample 70% Out of Sample 30%

ผ่านการทดสอบความทนทานของโมเดล

ทุกโมเดลผ่านการทดสอบความทนทานของระบบด้วย Walk Forward Validation และ  Monte Carlo Validation

กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทดสอบให้รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นจะสามารถใช้ได้ในสภาวะตลาดจริง

Backtest Model-2.5

ทำการ Backtest เริ่มต้น 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

ดูผลทดสอบแบบละเอียดได้ที่ Myfxbook  คลิกที่นี่

ผลตอบแทนเฉลี่ย Model-2.5

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 29.52 % ต่อปี เฉลี่ย 2.46 % ต่อเดือน

ที่ระดับความเสี่ยง 1 %

Max Downdawn 17.49 %

ตัวเลขที่แสดงเป็นผลการทดสอบ 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

FACTORPRO Model-3.3

Model-3.3 สร้างขึ้นมาเพื่อเทรดกับสกุลเงิน GBPUSD  Spread ไม่เกิน 1.5 Pip ที่ Time Frame H1
ซึ่ง Model-3.3 จะมี Trading Robot ทั้งหมด 3 กลยุทธ์ โดยแยกกันทำงาน
ทุกออเดอร์มีการกำหนด Stop loss และ Take profit ไม่มีการเปิดไม้แก้หรือเบิ้ล Lot แบบ Martingale


ข้อแนะนำสำหรับการเทรด Model-3.3

ในบัญชี MT4 ประเภท Standard

ทุนขั้นต่ำ 500 USD ขึ้นไป ใช้แบบ Fix Lot

ทุนขั้นต่ำ 1,000 USD ขึ้นไป คำนวณ Lot ตาม Risk% ได้ต่ำสุดที่ 1% สามารถใช้ 2% ตามผลการทดสอบของเราได้

หลักการสร้าง Model-3.3

ใช้ข้อมูลราคา 3 Jan 2000 – 25 Oct 2019

รวมระยะเวลา 19 ปี 10 เดือน จำนวนแท่งราคา 122,949 แท่ง

แบ่งข้อมูล In Sample 70% Out of Sample 30%

ผ่านการทดสอบความทนทานของโมเดล

ทุกโมเดลผ่านการทดสอบความทนทานของระบบด้วย Walk Forward Validation และ  Monte Carlo Validation

กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทดสอบให้รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นจะสามารถใช้ได้ในสภาวะตลาดจริง

Backtest Model-3.3

ทำการ Backtest เริ่มต้น 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

ดูผลทดสอบแบบละเอียดได้ที่ Myfxbook  คลิกที่นี่

ผลตอบแทนเฉลี่ย Model-3.3

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 24.49 % ต่อปี เฉลี่ย 2.04 % ต่อเดือน

ที่ระดับความเสี่ยง 2 %

Max Downdawn 23.63 %

ตัวเลขที่แสดงเป็นผลการทดสอบ 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

FACTORPRO Model-4.6

Model-4.6 สร้างขึ้นมาเพื่อเทรดกับสกุลเงิน EURJPY  Spread ไม่เกิน 1.5 Pip ที่ Time Frame H1
ซึ่ง Model-4.6 จะมี Trading Robot ทั้งหมด 6 กลยุทธ์ โดยแยกกันทำงาน
ทุกออเดอร์มีการกำหนด Stop loss และ Take profit ไม่มีการเปิดไม้แก้ หรือเบิ้ล Lot แบบ Martingale


ข้อแนะนำสำหรับการเทรด Model-4.6

ในบัญชี MT4 ประเภท Standard

ทุนขั้นต่ำ 500 USD ขึ้นไป ใช้แบบ Fix Lot

ทุนขั้นต่ำ 1,000 USD ขึ้นไป คำนวณ Lot ตาม Risk% ได้ต่ำสุดที่ 1%

หลักการสร้าง Model-4.6

ใช้ข้อมูลราคา 1 Jan 2001 – 19 Aug 2019

รวมระยะเวลา 18 ปี 7.5 เดือน จำนวนแท่งราคา 115,466 แท่ง

แบ่งข้อมูล In Sample 70% Out of Sample 30%

ผ่านการทดสอบความทนทานของโมเดล

ทุกโมเดลผ่านการทดสอบความทนทานของระบบด้วย Walk Forward Validation และ  Monte Carlo Validation

กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทดสอบให้รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นจะสามารถใช้ได้ในสภาวะตลาดจริง

Backtest Model-4.6

ทำการ Backtest เริ่มต้น 1 Jan 2001 – 25 Oct 2019

ดูผลทดสอบแบบละเอียดได้ที่ Myfxbook  คลิกที่นี่

ผลตอบแทนเฉลี่ย Model-4.6

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 27.24 % ต่อปี เฉลี่ย 2.27 % ต่อเดือน

ที่ระดับความเสี่ยง 1 %

Max Downdawn 19.20 %

ตัวเลขที่แสดงเป็นผลการทดสอบ 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

FACTORPRO Model-5.4

Model-5.4 สร้างขึ้นมาเพื่อเทรดกับสกุลเงิน EURUSD  Spread ไม่เกิน 1.5 Pip ที่ Time Frame H1
ซึ่ง Model-5.4 จะมี Trading Robot ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ โดยแยกกันทำงาน
ทุกออเดอร์มีการกำหนด Stop loss และ Take profit ไม่มีการเปิดไม้แก้หรือเบิ้ล Lot แบบ Martingale


ข้อแนะนำสำหรับการเทรด Model-5.4

ในบัญชี MT4 ประเภท Standard

ทุนขั้นต่ำ 500 USD ขึ้นไป ใช้แบบ Fix Lot

ทุนขั้นต่ำ 1,000 USD ขึ้นไป คำนวณ Lot ตาม Risk% ได้ต่ำสุดที่ 1% สามารถใช้ 2% ตามผลการทดสอบของเราได้

หลักการสร้าง Model-5.4

ใช้ข้อมูลราคา 3 Jan 2000 – 25 Oct 2019

รวมระยะเวลา 19 ปี 10 เดือน จำนวนแท่งราคา 123,009 แท่ง

แบ่งข้อมูล In Sample 70% Out of Sample 30%

ผ่านการทดสอบความทนทานของโมเดล

ทุกโมเดลผ่านการทดสอบความทนทานของระบบด้วย Walk Forward Validation และ  Monte Carlo Validation

กระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างมากในการทดสอบให้รู้ว่าระบบที่สร้างขึ้นจะสามารถใช้ได้ในสภาวะตลาดจริง

Backtest Model-5.4

ทำการ Backtest เริ่มต้น 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

ดูผลทดสอบแบบละเอียดได้ที่ Myfxbook  คลิกที่นี่

ข้อแนะนำสำหรับการเทรด Model-5.4

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 34.81 % ต่อปี เฉลี่ย 2.90 % ต่อเดือน

ที่ระดับความเสี่ยง 2 %

Max Downdawn 22.25 %

ตัวเลขที่แสดงเป็นผลการทดสอบ 1 Jan 2000 – 25 Oct 2019

%d bloggers like this: